top of page
Search
  • tijanapetrovic6

POZIV ZA UČEŠĆE NA 7. Globalnom dečjem Dizajnatonu "Cirkularni dizajn"

Kako da unapredimo prostor za igru koristeći cirkularni dizajn?

Danas, 5. Aprila 2024. Godine zvanično otvaramo poziv za učešće u 7. Globalnom dečjem Dizajnatonu u Beogradu!


 PRIJAVE za učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu


Ove godine Globalni dečji Dizajnaton će se sastojati iz tri programske celine:


Prvi deo organizujemo u okviru predstojeće manifestacije „Zelene površine - podsticaj učenju i igri u prirodi“ koju organizujemo sa partnerskom organizacijom Ekonaut i u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu u Arboretumu Šumarskog fakulteta u maju. U okviru ovog dela događaja, predviđeni su učesnici iz predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na osnovu poziva.


Drugi deo se sastoji od Školskog Dizajnatona koji će biti realizovan do 31. Maja u partnerstvu sa fondacijom Designathon Works iz Holandije


Treći deo se sastoji od Izložbe radova i diskusije u okviru KidHub cafe događaja u septembru i oktobru 2024. godine koji realizujemo takođe u saradnji sa partnerskom organizacijom Ekonaut iz Beograda i drugim partnerima događaja.  


Šta je Globalni dečji Dizajnaton?

Globalni dečji Dizajnaton je godišnja manifestacija koja okuplja decu iz svih delova sveta koja zajedno sa odraslima ko-kreiraju društvene inovacije  -  kreativna rešenja na ekološke i društvene izazove primenjujući Dizajnaton metod koji počiva na Stvaralačkom obrazovnom modelu (MakerEd), STEAM obrazovanju s fokusom na UN ciljeve Održivog razvoja. Pokretač ove manifestacije je fondacija DesignathonWorks iz Holandije, a KidHub je partner za Srbiju od 2018. godine.


Šta je cirkularni dizajn?


Cirkualrni dizajn predstavlja jedan od glavnih preduslova cirkularne ekonomije koja predstavlja nov pogled na svet koji prati potrebe prirode i prirodni kružni ciklus koji je u potpunosti održiv. Dizajn je cirkularan ukoliko je u procesu kreiranja proizvoda uzeto u obzir kako će se taj proizvod ili njegovi delovi koristiti nakon isteka životnog ciklusa proizvoda. Misija je da u cirkularnoj ekonomiji otpad svedemo na nulu (zero-waste) – svet u kome se otpad ne kreira je krajnji cilj, ali na tom putu prvi korak je da prvo smanjimo količine otpada koje pravimo; a da one koje smo već napravili prenamenimo kreirajući kreativna i inovativna upotrebna rešenja. Više o cirkularnom dizajnu i cirkularnoj ekonomiji ćete saznati u materijalima za učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu.
Foto arhiva KidHub, učenici OŠ Pavle Popović, Vranić


Šta Globalni dečji Dizajnaton nije?


Nije takmičenje, već saradnja i zajednica dece društvenih inovatora. Naš cilj je da kroz Globalni dečji Dizajnaton (dizajn maraton) omogućimo da milion dece širom sveta  postanu pokretači i nosioci promena za bolji svet. Takođe želimo da društvo uključi decu u ko-dizajniranje  zajedničke budućnosti. Na globalnom nivou,cilj je da kreiramo globalnu zajednicu dece pokretača promena koja će imati 1.000.000 članova. Želimo da deca u Srbiji budu deo ove globalne inicijative, ali da njihov fokus bude kvalitetniji i zdraviji život, detinjstvo i odrastanje u našoj zemlji.


Ova manifestacija i generalno Dizajnaton metod imaju za cilj da podstaknu i razviju kreativno razmišljanje, empatiju, ekološku i naučno-tehnološku pismenost, saradnju i preduzimljivost dece.

 

Šta je cilj manifestacije Globalni dečji Dizajnaton?


  • Mi želimo svet u kome će deca moći da se nose sa globalnom ekološkom i društvenom neizvesnošću na konstruktivan način, koji budi nadu da su rešenja moguća i da klimatske promene donose mogućnost za kreativna rešenja i kvalitetan život i u budućnosti.

  • Mi želimo Srbiju u kojoj su deca ekološki svesna i pismena, brinu o sebi, drugima i o prirodi.

  • Mi želimo da deca u gradu provode više vremena u prirodi i da osvoje sve rapoložive zelene površine

  • Mi želimo da se u parku igraju i druže u okruženju koje je njima prilagođeno i da je izrađeno od održivih materijala u skladu s prirodom.

  • Mi želimo da unapredimo kvalitet igre na zelenim površinama u skladu s potrebama dece.

  • Mi želimo da bašte budu prostori za igru i učenje. U parku ispred zgrade i u vrtiću i školi. 

  • Mi želimo lokalnu zajednicu koja podržava decu da na kontruktivan način doprinesu održivoj ekološkoj budućnosti u našoj zemlji i da više vremena i na konstruktivan način provedu u prirodi.

  • Mi želimo da grad zaista bude po meri dece, kako bi sutradan ta deca postala odrasli ljudi koji brinu o svom gradu!

  • Mi želimo da osnažimo decu da se zaista uključe u dizajniranje budućnosti, da im ponudimo alate za to i podršku vršnjaka, porodice, škole, lokalne i globalne zajednice – odraslih koji veruju u njih.

Foto arhiva KidHub, učenici Prve kragujevačke gimnazije, Kragujevac

 

Šta je Dizajnaton metod – Obrazovanje za društvene inovacije?


To je metod koji kombinuje elemente Design Thinking-a i Mejker obrazovanja, ko-kreativni pristup Obrazovanja za društvene inovacije, pristupe koji dobijaju sve više na  značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Reggio Emilia, i promišljanja filozofa, psihologa,  socijalnog kritičara i teoretičara obrazovanja Džona Djuija (John Dewey) i matematičara, IT stručnjaka i edukatora  Simura  Paperta (Seymour Papert). Ukoliko želite da primenjujete Dizajnaton metod u projektnoj nastavi u okviru Vaše škole, možete pohađati i naš akreditovani seminar „Primena Dizajnaton metoda u rešavanju ekoloških i društvenih izazova u projektnoj nastavi uz primenu IKT“.

 

Kome je poziv namenjen?


Deci od 6 do 15 godina


Predškolcima, učenicima od prvog do osmog razreda osnovne škole i prve godine srednje škole iz cele Srbije.


Vaspitači i vaspitačice, učitelji i učiteljice razredne nastave, kao i nastavnici i nastavnice predmetne nastave.


Jedan nastavnik može da prijavi do 3 školska tima. Više o načinu prijave timova ćete dobiti u okviru RADNOG MATERIJALA za učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu.


Društveno odgovornim kompanijama koje mogu i žele da podrže decu u Srbiji da izgrade zdravije i kvalitetnije, održivije okruženje u Srbiji

Pojedincima koji mogu i žele da budu podrška deci kroz pružanje relevantnog znanja – ekologije, održivog razvoja, cirkularne ekonomije, pejzažne arhitekture, nauke, umetnosti, dizajna, arhitekture, urbanizma, društvenog preduzetništva, IT oblasti


Ko može da se prijavi?


Za učešće u događaju se mogu prijaviti isključivo predškolske ustanove i škole, odnosno nastavnici popunjavanjem PRIJAVE


Mogu da učestvuju državne i privatne škole.


Da li dobijate materijale koji su potrebni za učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu?


Na Dan planete Zemlje 22. Aprila od nas na Vašu mejl adresu šaljemo RADNI MATERIJAL za rad u digitalnom formatu koji se sastoje od: Smernica rad, Prezentacije sa temom događaja i Radnih listova za učenike.

Svi materijali su besplatni.Šta je potrebno uraditi?

Potrebno je osmisliti kreativno rešenje na zadatu temu događaja „Kako da unapredimo prostor za igru koristeći cirkularni dizajn?“ koristeći smernice koje ćete od nas dobiti.


Kreativna rešenja šaljete do 31. Maja postavljenjem materijala na našu platformu koju ćemo vam dostaviti u materijalima za učešće u događaju.Šta se dešava nakon toga?

Sve pristigle radove ćemo predstaviti na našim društvenim mrežama, kao i na onlajn globalnoj platformi Designathon Works.

15 najuspešnijih rešenja ćemo predstaviti na izložbi koju organizujemo u oktobru u Beogradu

 5 nastavnika će imati priliku da učestvuju na događaju KidHub cafe „Deca kao društveni inovatori“ , takođe u oktobru i da predstave primere dobre prakse primene Dizajnaton metode u školskom radu.

Tri najbolja timska rada ćemo nagraditi.

Svi učesnici deca iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola će dobiti Sertifikat o učešću u ovom događaju.

Svi nastavnici će dobiti Potvrdu o stručnom usavršavanju unutar ustanove.

 

-----

KidHub je organizacija i društveno preduzeće iz Beograda koje se bavi unapređivanjem kreativnog kapaciteta dece kroz primenu različitih inovativnih obrazovnih programa s fokusom na stvaralačko učenje s ciljem rešavanja ekoloških i društvenih izazova. Više o nama www.kidhub.rs

 

88 views0 comments

Comments


bottom of page