top of page

 

KidHub je kreativni dečji hab - mesto za realizaciju dečjih ideja!

 

Mi podstičemo decu da postanu aktivni kreatori inovativnih rešenja ekoloških i društvenih izazova pomoću novih tehnologija.

 

Predstavnik smo za Srbiju globalne edukativne licence Designathon WorksⓇ iz Holandije koja je deo ASHOKA mreže za razvoj socijalnih inovacija koja radi u 42 zemalje sveta i bavi se podsticanjem dece da budu dizajneri budućnosti.

 

Mi verujemo da su deca rođeni inovatori i da je njihov pogled na svet dragocen.

 

Zato vas pozivamo da podržite KidHub - mesto gde nastaju dečje ideje!

 

images.jpgNašu misiju ostvarujemo kroz kreiranje interdisciplinarnih obrazovnih programa za decu koji integrišu različite veštine potrebene u 21. veku kroz mejker obrazovanje.

Naša vizija je da svako dete u Srbiji postigne svoj pun kapacitet kroz kvalitetno i dostupno obrazovanje. Naš tim

Ljubav i poštovanje deteta su naš ključ.

Ljudi koji rade u KidHub-u su stručni, sa iskustvom u radu sa decom, sa znanjem i kvalitetnim obrazovanjem, ali pre svega to su ljudi koji vole rad sa decom, koji decu vole i poštuju.

Kroz saradnju sa različitim profesionalcima kreiramo kvalitetne programe za našu decu. 

Mi radimo s decom, mladima i odraslima kroz različite kurseve, radionice, programe i obuke. 

KidHub je do sada podržan od strane GizYep programa za mlade, Smart Start programa za društvena preduzeća u organizaciji Građanskih Inicijativa, kao i stručnu, tehničku, mentorsku i finansijsku podršku različitih organizacija.  

1. mesto - Bambusi.jpg
elementi.png

Mediji o nama

 

"Čista energija i klimatske promene"

Mali Dnevnik o četvrtom po redu Globalnom dečjem Dizajnatonu u Beogradu. Učestvovalo je 39 dece iz 12 osnovnih škola iz Srbije. 

Februar, 2021.

Nahraniti gladne

Ilustrovana Politika o dečjim rešenjima problema "Hrana i klimatske promene"

Novembar, 2020. 

KidHub lustrovana Politika.jpg

Aplikacije koje menjaju svet

Politika o letnjem kampu "Ja imam ideju"

bottom of page