top of page
Search
  • tijanapetrovic6

DIZAJNATON KAO METODA MEJKER OBRAZOVANJA

Šta je uopšte mejker obrazovanje i zašto je ono važno?


Mejker obrazovanje se odnosi na učenje zasnovano na projektima ili problemima. Oslanja se na praktična, saradnička iskustva gde se projekti fokusiraju na rešavanje stvarnih problema kroz učenje.Mejker obrazovanje nastalo je u pokretu za kreatore, podstaknut magazinom Make koji je Dejl Daferti pokrenuo 2005. Ključ rasta pokreta leži u pristupačnosti. Ovaj pokret je okupio „uradi sam", različite hobiste i majstore koji su želeli da poboljšaju svet oko sebe kroz saradnju i eksperimentisanje. Ovaj naglasak na otkrivanju kroz stvaranje je u srcu pokreta za obrazovanje stvaralaca.Inovativne tehnologije su sada pristupačnije nego ikada javnosti. Internet omogućava svima da dele znanje i ideje u trenu. Nedavno su se pojavili novi proizvodi i usluge, a tehnologije kao što su 3D štampanje, robotika i novi programski jezici su gurnuli pokret kreatora u obrazovanje.


Mejker obrazovanje ide dalje od pukog podučavanja učenika da zapamte skup činjenica ili koraka, a zatim te činjenice ili korake napišu na testu. Ova metoda pokazuje učeniku kako da se suoči sa problemom koji nema jedan konačan odgovor, da radi kao tim, predlaže rešenja, ne uspe i zatim pokušava ponovo dok ne uspe. Mladi kreatori će biti spremni na neuspeh i učiti iz tih neuspeha. Ovaj proces će im dati prednost u odnosu na tradicionalnog učenika koji otkrije da je neuspeh pogrešan i da se sve mora rešiti ispravno.


Prednosti mejker obrazovanja


Razvija ,,meke" veštine

Obrazovanje za kreatore promoviše rešavanje problema, saradnju, kreativnost i kritičko razmišljanje, sve važne veštine na današnjem tržištu rada.


Poboljšava zadržavanje

Kada učenici uče u praktičnom okruženju, veća je verovatnoća da će zapamtiti ono što su naučili.


Inspiriše inovacije

Studenti se podstiču da istražuju otvorenu kreaciju, postanu kreatori i majstori, testiraju različita rešenja i pokažu nove puteve ka inovacijama.


Podstiče smislenu saradnju

Maker education pomaže učenicima da shvate kako da koriste STEAM nastavni plan i program (nauka, tehnologija, inženjering, umetnost, matematika) gde se projekti često rade u timovima. Radeći zajedno, učenici uče kako da se uključe u promišljen dijalog, delegiraju zadatke, prave kompromise i slušaju.


Mejker obrazovanje omogućava nastavnicima da kreiraju niz praktičnih projekata od onih za početnike koji tek uče osnove, pa sve do naprednih učenika koji kreiraju projekat koji angažuje učenike u sticanju različitih društvenih veština. Svaki projekat se može prilagoditi potrebama razreda i u svakom projektu učenici mogu da pokažu razumevanje organskih, međupredmetnih veza koje se možda neće desiti u tradicionalnijem okruženju.


Mejker obrazovanje se u osnovi odnosi na pristupe, način razmišljanja i zajednicu – ne na stvari – a fokus Maker Ed-a na edukatore i institucije u kojima rade proizilazi iz našeg osnovnog uverenja da se obrazovanje kreatora odnosi na ljude. Ljudima je potrebna podrška, alati, resursi i zajednica da bi u potpunosti učestvovali u mogućnostima koje se nude.


Dizajnaton kao mejker metod

Globalni dečji Dizajnaton je godišnji događaj koji koristi mejker obrazovanje da podstakne decu iz celog sveta da kreativno razmišljaju o pitanjima održivosti. Tokom ovog dizajn maratona, deca stvaraju prototipe i izume za koji se tiču tekućih izazova održivog razvoja, kao što su pristup čistoj vodi, krčenje šuma i klimatske promene i sigurnost hrane.


Tokom Dizajnatona deca se vode kroz iskustveni proces od 7 koraka, koji je tematski povezan sa većim globalnim izazovom kao što su nestašica vode, siromaštvo, krčenje šuma ili građanstvo.


Inspirisati - U ovom stadiumu, decu je potrebno inspirisati da se informišu o temi. Uloga mentora je da poduči činjenice i objasni problem, kao i pitanjima podsticati decu.


Istražiti-Počinje istraživanje problema. Uloga mentora je da poduči činjenice i objasni problem.


Smisliti ideju-deca se sada u timovima istražuju iz svoje perspektive i dogovaraju se kojim će se problemom baviti. Za ovaj korak su ključni kreativost i timska saradnja, koju mentor ohrabruje.


Skicirati-Naši timovi nam sada skiciraju svoju ideju na papiru i pokazuju nam kako ona funkcioniše. Oni uče kako da svoje ideje predstave vizuelno. Mentor će se postarati da deca slušaju jedni druge.


Napraviti-Došlo je vreme da se naprave prototipi. Mentor pomaže pri pravljenju i ohrabruje razmišljanje izvan okvira. I ovde timska saradnja ima najvažniju ulogu, dok deca koriste jednostavan alat i komplet elektronike.


Pokazati- Dok svoje prototipe predstvljaju jedni drugima, deca se uče veštinama prezentovanja ideja i diskusije. Mentor usmerava i daje povratne informacije.


Reflektovati-Mentori podstiču dečje razmišljanje i uče ih da pruže i prihvate odgovarajuće povratne informacije.


Dizajnaton metod mejker obrazovanja nudi transformacioni pristup podučavanju i učenju koji vodi računa o stvarnim i relevantnim potrebama učenika i ljudi. To je pristup koji pozicionira interesovanje učenika, tražeći od njih da postanu svesniji toga kako je svet dizajniran i počnu da sebe vide kao osobe koje mogu da poboljšavaju taj dizajn.
55 views0 comments

Comments


bottom of page