top of page

 

SCRATCH

 

Kurs pravljenja igrica u Scratch-u. Nakon završetka kursa, polaznici će moći da prave animacije i igrice u programskom jeziku Scratch.

Kurs je podeljen na tri nivoa i namenjen je polaznicima uzrasta od 8 do 11 godina.

 

Scratch je programski jezik kojim deca mogu započeti svoje prve ozbiljnije korake u svetu programiranja. U njemu se koristi “blokovsko programiranje” tako što se slažu jednostavni programski blokovi i prave animacije i igrice.  Pogodan je za učenje programiranja u ranom uzrastu zbog svoje jednostavnosti.

Kroz učenje principa programiranja podstiče se radoznalost, logika, kreativno razmišljanje, rešavanje problema, sistematsko i analitičko razmišljanje.

 

U ponudi su tri nivoa ovog kursa. Upis na određeni nivo zavisi od uzrasta i predznanja deteta. Nastava se izvodi tokom celog polugodišta sa pauzama za vreme raspusta i praznika. Deca se kursu mogu priključiti bilo kad. Moraju biti prisutna na bar 80% časova kako bi dobila sertifikat. Poslednjih nekoliko časova je posvećeno završnim projektima. Ukoliko je polaznik-ca prethodno pohađao ovaj kurs u drugim edukativnim centrima, neophodno je da prođe testiranje kako bi se utvrdio nivo.

 

Prvi nivo Scratch-a

 

Prvi nivo Scratch-a je  namenjen deci koja se prvi put sreću sa Scratch-om.

 

Akcenat je na pravljenju projekata animacija i igrica s malo koda. Primeri su pažljivo odabrani tako da se nadovezuju na gradivo koje se u tom uzrastu radi iz drugih predmeta u školi. Polaznici-ce se upoznaju sa događajima, sekvencama, petljama i uslovima, upoznaju se sa osnovama korišćenja računara (delovi računara, folderi, copy-paste komanda, čuvanje projekata), osnovama digitalne pismenosti i bezbednosti na internetu.

 

* đaci I razreda o.š. koji znaju da čitaju i snalaze se sa pisanjem mogu pohađati ovaj program.

 

Na Scratch kursu za uzrast I i II razreda osnovne škole polaznici-ce uče da:

 • Dizajniraju i pokrenu svoje likove

 • Ubace muziku u svoj projekat

 • Ožive svoje likove kroz razgovor

 • Naprave jednostavne animacije

 • Napomena: Scratch platforma je prevedena na štampanu ćirilicu

 

Drugi nivo Scratch-a

Drugi nivo Scratch-a je namenjen deci trećeg i četvrtog razreda.

 

Polaznici-ce tokom kursa usvajaju sledeće pojmove – promenljive, upotreba petlji, uslova, logičkih operatora i operatora poređenja. Upoznaju se sa temama kao što su – dizajn, koordinatni sistem, petlja, promenljiva, grananje, događaji u programiranju, senzor, dvostruka petlja, složeni uslovi, debaging, procedura, parameter, kloniranje, modularnost, digitalna pismost i bezbednost na Internetu. Očekuje se da budu samostalni u izradi projekata koristeći blokove koje su savladali. Takođe se očekuje da samostalno pronađu greške u programu i da ih isprave. Na kraju kursa samostalno izrađuju projekat igre.

Na Scratch kursu za uzrast III i IV razreda osnovne škole polaznici-ce izrađuju:

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.

 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka

 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;

 

Treći nivo Scratch-a

Treći nivo Scratch-a je najozbiljiniji i najviše podseća na informatiku i računarstvo u petom razredu. Namenjen je učenicima četvrtog i petog razreda.

 

Polaznici se upozanju sa temama kao što su – kretanje, razglašavanje poruka, lokalne I globalne promenljive, rekurzija, zvuk, hitac naviše, string, liste, vrste podataka u Skratchu, algoritmi, istorija računara, Na času se pored Scratch-a detaljno obrađuju i sledeće teme: delovi računara, binarni brojevi, bit i bajt, program za obradu teksta (Word), program za rad sa tabelama (Excel), program za pravljenje prezentacija (Power Point), algoritmi i bezbedno ponašanje na internetu. Na ovom nivou se učenici osposobljavaju za samostalan rad i uče kako da matematiku koju su savladali u ranijem uzrastu praktično primene.

Polaznici-ce će na kursu raditi:

 • Kompleksnije igre sa više igrača i nivoa;

 • Edukativne kvizove sa savladavanjem gradiva;

 • Akcione igre sa pucanjem;

 • Aplikacije i igre “hostovane” na serveru;

____

 

Trajanje prolećnih kurseva: 12 termina po 90 minuta (2 x 45 min + pauza). Nakon 11. termina organizuju se prezentacije završnih radova i uručivanje sertifikata.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Ovi kursevi se izvode u ONLINE, uživo sa predavačem.

 

Cena: 3 rate po 5000 dinara – Plaćanje može biti i u celosti. *Cene na lokacijama van Beograda su umanjene za 10%

Popusti: Roditelji/staratelji koji prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu.

bottom of page