top of page

 

PYTHON

Python je programski jezik koji neki smatraju najboljim načinom za svladavanje osnova programiranja, ali i univerzalno rešenje za većinu problema koje je uopše moguće rešiti programiranjem. To je prvenstveno objektno orijentisani programski jezik. Pripada i tzv. skriptnim jezicima, jer ima gomilu gotovih biblioteka koje sadrže veliku većinu objekata i funkcija koje mogu zatrebati, tako da se postiže izuzetno široko polje programiranja.

Python je odličan izbor: lako je naučiti sintaksu, kôdovi su kratki i intuitivni I ima jednostavnu implementaciju grafičkog interfejsa.  Ovaj jezik je sjajan alat za pravljenje moćnih programa, igrica i web aplikacija.

 

Teme koje se obrađuju na osnovnom nivou:

 • Uvod u programiranje

 • Rešavanje problema i algoritmi

 • Uvod u IDLE okruženje

 • Tipovi podataka

 • Operatori

 • Promenljive

 • Funkcije input() i print()

 • Rad sa modulima

 • Uslovno grananje i kontrola toka izvršavanja programa

 • Stringovi i funkcije za rad sa stringovima

 

Teme koje se obrađuju na naprednom nivou:

 • Petlje

 • Liste

 • Rečnici

 • Torke

 • Definisanje funkcija

 • Realizacija složenijih algoritama

______

Trajanje prolećnih kurseva: 16 termina po 90 minuta (2 x 45 min + pauza). Nakon 15. termina organizuju se prezentacije završnih radova i uručivanje sertifikata.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Ovi kursevi se izvode u ONLINE, uživo sa predavačem.

Cena: 4 rate po 5000 dinara – Plaćanje može biti i u celosti. *Cene na lokacijama van Beograda su umanjene za 10%

Popusti: Roditelji/staratelji koji prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu.

bottom of page