top of page
Search
 • tatjanakidhub

KAKO UČEŠĆEM U IGRI MOŽETE UTICATI NA DEČIJI RAZVOJ?

Updated: Feb 1

Istraživanja o razvoju mozga pokazuju da iskustva u ranom detinjstvu imaju odlučujući uticaj na vrste i stepen budućih mogućnosti u odraslom dobu. U ranom detinjstvu, dete uči u situacijama i aktivnostima koje se zasnivaju na igrovnom obrascu, što podrazumeva da ih odlikuje: 

 • Dobrovoljnost

 • Inicijativa

 • Dinamičnost

 • Pregovaranje

 • Posvećenost

 • Otvorenost

 • Preispitivanje


Često igra, iz perspektive odraslih, predstavlja vreme za odmor i razonodu i odvaja se od procesa učenja. Takođe, mnogi često govore o “učenju kroz igru”, čime se opet značaj igri umanjuje.  Igra je, zapravo, jedinstveni čin u kom se aktiviraju svi potencijali deteta. Igra je prirodni odnos deteta prema svetu koje ga okružuje - igrom doživljava, proširuje i prerađuje iskustva, a a taj način gradi saznanja o sebi, svetu koji ga okružuje i oblikuje svoju stvarnost.


Dobiti za decu od igre su mnogobrojna i odnose se na celokupni dečiji razvoj - razvoj govora, socijalne i emocionalne inteligencije, razvoj logičkog i matematičkog mišljenja, motorički razvoj. 

Različiti oblici učešća odraslih u igri, navedene dobiti mogu dodatno proširiti i na taj način podstaći dečiji razvoj i učenje. 


 • Odrasli/roditelji kao posmatrači u igri: 


Odrasli u toku takozvane otvorene igre, obezbeđuju vreme, prostor i materijale kako bi igru podstakli i proširili u skladu sa dečijom primarnom idejom i inicijativom. Kontinuiranim i adekvatnim obezbeđivanjem materijala koji podstiču dečije istraživanje, odrasli oblikuju fizički prostor koji će proširiti iskustva dece u skladu sa započetom igrom. 


 • Odrasli/roditelji kao učesnici u igri


U proširenoj igri, pre svega važno je da odrasli shvate svoju ulogu kao saučesnika, koautora i da ne potcenjuju kapacitete deteta. Primeri učešća odraslih može biti ulazak u ulogu kojom se podstiče započeta igra kao i predlaganje izmena u igri kako bi se na određenu temu nastavila igra (obazrivo da se uvažavaju i predlozi deteta). 


Odrasli u proširenoj igri može bolje da shvati i isprati dečiju perspektivu i mišljenja o određenim situacijama. Naročito je značajno za neke problemske situacije koje deca predškolskog uzrasta u većem broju slučajeva neće verbalizovati. Ulaskom u ulogu i proširivanjem igre, deca osećaju sigurnost, razumevanje od strane roditelja i uvažavanje, što je izuzetan korak u uspostavljanju poverenja.


 • Odrasli/roditelj kao incijator igre

Odrasli, poznajući interesovanja dece, inicira igru u cilju učenja neke nove veštine ili znanja - na primer pri učenju adekvatnog korišćenja nekog didaktičkog sredstva ili opreme, pri savladavanju neke motoričke radnje. Odrasli inicira, učestvuje u igri i usmerava, ali vodi računa o dečijoj perspektivi i da se ova vođena igra ne pretvori u podučavanje u kom se ne uvažavaju se detetova prethodna iskustva i dete je pasivno. Roditelji iniciranjem igre pokazuju da prate i razumeju trenutni nivo razvoja deteta, a deca uče novu veštinu ili znanje kroz interakciju sa roditeljima koja pozitivno utiče, ne samo na konkretnu savladanu aktivnost, već i na emocionalni razvoj. 
Igra deteta se ne može pripisati samo uzrastu ili individualnosti deteta, ona se razvija kao međusobna interakcija deteta u i sa okruženjem u kojem živi i igra se. Kontekst življenja (vrsta fizičkog okruženja, materijali, vreme, odnosi sa drugima, shvatanje igre) predstavlja okvir koji utiče na to kako će dete doživeti sebe u igri, koliko će se razvijati u igri, šta će birati u igri. Dete u igri istražuje materijale koji su mu dostupni, izražava i predstavlja svoja osećanja i misli, prerađuje događaje iz svog okruženja (kao što su npr. rođenje i smrt, dobro i zlo, moć i nemoć), razvija osetljivost za sistem vrednosti drugih i gradi svoj sistem vrednosti. Odrasli su odgovorni da stvore mogućnosti za bogata iskustva na koja dete može da nadograđuje svoj doživljaj. Podsticajno okruženje za igru je svako životno okuženje koje kod deteta podstiče istraživanje, šalje mu poruke prihvatanja i sigurnosti, dozvoljava greške, doprinosi razvoju samostalnosti i kompetentnosti, pokazuje interesovanje i brine za dečju igru.


O ovim i sličnim temama razgovaramo sa članovima KidHub Kluba. Program u okviru kluba promoviše primenu nauke u zajedničkim aktivnostima dece i roditelja, u cilju podsticanja provođenja kvalitetnog slobodnog vremena kako dece tako i odraslih. Kroz predavanja, razgovore, radionice, savete i druge materijale, bavićemo se različitim temama  u okviru nauka poput pedagogije, biologije, ekologije, kao i važnim društvenim  temama kao što su medijska pismenost, rešavanje konflikta i drugo. Ukoliko želite da postanete član kluba i redovno pratite dešavanja i savete, prijavite se putem formulara: https://forms.gle/hEUHFJcbQqjfW6mb7


42 views0 comments

コメント


bottom of page