top of page
Search
  • Writer's pictureKIDHUB

Dizajnersko razmišljanje

Updated: Mar 28, 2021

Tradicionalno, naša deca uče samo kada se spremaju za neki test, kontrolni ili pismeni zadatak i nakon toga, bivaju nagrađena za tačne odgovore. Medjutim, budućnost nije u tačnim odgovorima. Za to već postoji Google. U budućnosti moraju postojati stvaraoci, inovatori i oni koji će da rešavaju problem i koji će moći da se prilagode svetu koji se brzo menja.

„Dizajnersko razmišljanje“ je alat koji nam može pomoći da stvorimo inovatore i stvaraoce.
Šta je zapravo „Dizajnersko razmišljanje“?


To je kreativni proces koji uključuje razvoj saosećanja/empatije i razumevanje potreba korisnika, identifikaciju/redefinisanje problema, ideaciju i na kraju testiranje ideje pomoću prototipa da bi naučio i krenuo ka najboljem rešenju.

Dizajn razmišljanja nije predmet ili čas. To je više metodologija za rešavanje problema na inovativne i kreativne načine koji se mogu primeniti bilo gde. Ono što je najvažnije, dizajnersko razmišljanje se bavi „pronalaženjem problema“ jednako kao i „rešavanjem problema“.


Možda se pitate zašto vašoj deci trebaju veštine dizajnerskog razmišljanja?


Sa brzim dolaskom novih tehnologija i mnogih drugih koje još nisu izmišljene, budućnost ostaje neistražena. Kako onda svoju decu najbolje pripremiti za ovakvu, nepoznatu budućnost?

Odgovor je u tome da treba razvijati "maker mindset" i dizajn razmišljanje . Ova dva moćna alata pomažu deci da razviju:

  • Kreativno samopouzdanje za odgovor na nove izazove.

  • Sposobnost da prihvati neuspeh, preuzime rizike i razvije upornost.

  • Sposobnost identifikovanja i definisanja problema prema rešenjima koja se mogu primeniti - na inovativne načine

  • Sposobnost učenja, odučavanja i ponovnog učenja kao i stav „ništa nije toliko veliko da ne može da se reši“.

  • Razumevanje vrednosti saradnje i povratnih informacija.


Kako možete primeniti „Dizajnersko razmišljanje“ u svakodnevnom životu?


Kreativnost povezana sa empatijom i inovacijama je vrlo moćna, ali vrlo delikatna.

Većina aktivnosti koje naša deca danas rade usmerena je na izgradnju gotovog proizvoda. Pomeranje fokusa sa problema koji zapravo pokušavaju da reše.

Na primer, obično se Lego kocke sklapaju pomoću uputstva , a sam element „rešavanja problema“ često nedostaje u scenariju. Predlažemo da sledeći put kada se vaše dete bude igralo sa Lego kockama, ubacite u igru i mali IZAZOV.

Npr. Dizajnirajte nešto za sedenje / nešto za sakrivanje / nešto za nošenje itd.


Postoji 5 koraka dizajnerskog razmišljanja - razvoj empatije, definisanje, ideacija, prototip, testiranje.
Razvoj empatije

Podučavanje empatije može biti težak koncept za mlađu decu, posebno mlađu od 8 godina. To možete da olakšate tako što ćete ih podstaći da postavljaju što više pitanja, poput:

Za koga ga dizajniraju?

Neka izaberu svog korisnika. To može biti prijatelj iz škole ili čak baka ili deka.

Ako je moguće, zamolite ih za brzi razgovor sa korisnikom i pravljenje beleški.

Koje su potrebe korisnika?

Definisanje

Često nakon razumevanja krajnjeg korisnika dete može jasnije da definiše šta gradi.

Ideacija - zamišljanje

Ovde zabava počinje. Zamolite svoje dete da bude kreativno i smisli što više rešenja. "Lude ideje" su dobrodošle i toplo se preporučuje njihovo skiciranje na papir.

Stvaranje prototipa

Zamolite dete da odabere jednu ili dve ideje, neka naglas razmisli sa kojim se ograničenjima suočava i neka zabeleži to. Takođe, podstaknite ga da se osvrne oko postojećih igračaka koje može koristiti da postigne uspeh svoje ideje .

Testiranje

Kada vaše dete završi, neka ga pokaže prijatelju ili zajedno saznajte da li radi.

Podstaknite ih da vode beleške o nekim parametrima poput upotrebljivosti, stabilnosti, sigurnosti, zabave itd. I kako to mogu poboljšati sledeći put.

Naučiti i ponoviti

Ovaj postupak se može ponavljati sve dok krajnji ishod ne ispuni ciljeve prijatelja/bake/deke.


Neki od svakodnevnih poslova koji se mogu preobličiti u vežbanje dizajnerskog razmišljanja:


Dizajnirajte bolju rutu za kupovinu prehrambenih proizvoda. Sledeći put kada odlazite u supermarket, zamolite dete da zabeleži vaš odlazak u prodavnicu, kako preuzimate artikle iz različitih prolaza, sa različitih rafova, mapirajte i podstaknite ih da postavljaju pitanja. Kasnije na osnovu njihovih zapažanja, neka zamisle i naprave novu rutu koja bi omogućila da kupovina bolje funkcioniše.


Svet je pun beskrajnih problema koji čekaju da ih znatiželjni umovi reše na najkreativniji i najinovativniji način!

128 views0 comments

Commentaires


bottom of page