top of page
Search
  • Writer's pictureKIDHUB

5 inovacija napravljenih u obrazovanju koje treba zadržati i nakon pandemije.


Promene uključuju uvođenje širih digitalnih izvora i kreativnije metode procene odnosno ocenjivnja.

Učenici se mogu smatrati više partnerima sa svojim svojim predavačima, što ih čini aktivnijim u učenju i davanju povratnih informacija na mreži.

Onlajn predavanje takođe može omogućiti predavačima da konkretnije prilagode aktivnosti svom predmetu.

U roku od 12 meseci, učenici i profesori su radikalno redefinisali svoje uloge u srednjem i visokom obrazovanju.


Tehnologija za učenje


Javio se ogroman potencijal korišćenja tehnologije za produbljivanje i podršku učenju van učionice. S obzirom da su učionice prazne, ovaj potencijal je naglo stavljen u fokus.


Pre pandemije, onlajn okruženje za učenje je uglavnom postojalo samo kao virtuelni kabinet bez mnogo aktivnosti. Pandemija je osvetlila da ovaj prostor postane privlačniji, bogat sadržajima i presvega vrlo dostupan.


Video zapisi i interaktivni mediji sada su deo načina na koji učenici uče, a table za diskusiju omogućavaju nastavak razgovora i beleženje ideja van nastave.
Redefinisanje angažmana


Sama definicija učeničkog angažmana je sporna i razlikuje se u zavisnosti od konteksta. Međutim, uglavnom se odnosi na učeničko učešće na predavanjima.


Pre pandemije, angažovanje i pohađanje nastave često su bili sinonimi: učešće učenika/studenta merilo se prema tome da li su se lično pojavili na predavanjima ili časovima. U situaciji kada niko ne može biti fizički prisutan, primorani smo da redefinišemo šta zaista znači angažman i kako možemo biti sigurni da se to dešava.

Interakcije i diskusije u kojima studenti učestvuju na mreži mogu mnogo više reći o angažmanu nego samo pojavljivanje na predavanju.Kreativno procenjivanje znanja


Završno ocenjivanje - poput pismenih ispitivanja, sprovedenih u velikim grupama, u vremenski ograničenim uslovima je nemoguće organizovati tokom pandemije. Štaviše, oni su loši za dobrobit učenika/ studenata, ne predstavljaju tačno veštine poput kreativnosti i često vrlo malo podsećaju na stvaran život u koje će učenici/studenti ući nakon završene škole ili fakulteta. Tradicionalno ispitivanje je usredsređeno više na "prizivanje" informacija, a ne na samo istraživanje teme.

Izrada studija slučaja, snimanja podkasta, video zapisa ili pisanje blogova - ukazuju na zainteresovanost, radoznalost učenika i na akademsko istraživanje. U ovom slučaju je ocenjivanje deo puta učenja.


Učenici/studenti kao partneri


Učenje na mreži zahteva značajnu posvećenost učenika i zajedno sa predavačima, morali su da rade zajedno da bi postigli uspeh. U mnogim slučajevima ovo je dovelo do toga da škole i fakulteti sve više svoje učenike i studente smatraju partnerima u obrazovanju.


Učenici/Studenti su u mogućnosti da ko-dizajniraju aktivnosti i zadatke, čineći ih aktivnim učesnicima u učenju.


Promena formule


Nagli prelazak na učenje na mreži, sa malo upozorenja ili iskustva, bio je težak za mnoge profesore, studente i učenike. Ali, uz neophodno vreme za planiranje, uključivanje onlajn nastave omogućiće predavačima da se usresrede na to koje aktivnosti najbolje odgovaraju predmetu koji pokrivaju i dizajniraju ih tako da se uklope.


Predavanja mogu biti zamenjena vršnjačkom nastavom - gde učenici/ studenti preuzimaju ulogu instruktora i podučavaju svoje vršnjake - ili virtuelnim "izletima", odnosno virtuelnim obilaskom fizičkog prostora.
Pandemija je predstavljala ogroman izazov za obrazovanje - ali i škole i fakulteti mogu naučiti iz ovog izazova kako bi poboljšali učenje i nastavu za budućnost.

48 views0 comments

コメント


bottom of page