top of page

 

MICRO: BIT

 

Micro:bit je mali i moćni računar. Sastoji se od procesora, nekoliko senzora, priključka za Bluetooth i USB, ekrana, dva dugmeta. Izvor napajanja mu je USB ili spoljna baterija sa nosačem.

Rad sa ovim uređajem obuhvata osnovne koncepte programiranja, hardvera i elektronike. Časovi su koncipirani tako da se kod dece podstiče kritičko razmišljanje, sagledavanje problema iz različitih uglova i kreativnost. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa ulaznim i izlaznim delovima micro:bit-a, sa promenljivama, različitim događajima, radom sa stringovima, uslovnim koracima, petljama, različitim senzorima.

 

Neke od tema koje će biti obrađene tokom kursa:

  • delovi micro:bit-a – ulazno izlazni uređaji – LED dioda – input dugmići – procesor

  • podaci u programiranju

  • memorija i promenljive

  • događaji

  • uslovi

  • senzor i rad sa stringovima

  • for petlja i pojam iteracije

 

_____

Trajanje prolećnih kurseva: 12 termina po 90 minuta (2 x 45 min + pauza). Nakon 11. termina organizuju se prezentacije završnih radova i uručivanje sertifikata.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Ovi kursevi se izvode u ONLINE, uživo sa predavačem.

Cena: 3 rate po 5000 dinara – Plaćanje može biti i u celosti. *Cene na lokacijama van Beograda su umanjene za 10%

Popusti: Roditelji/staratelji koji prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu.

bottom of page