top of page

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

sc.png

SCRATCH

Trajanje kursa: 3,5 meseca / 15 termina

 

​Dinamika nastave: 

Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa: 

U toku je formiranje grupa

 

Uzrast polaznika:

II do VI razreda

Šta će polaznici-ce naučiti:

Upoznaće se se osnovama programiranja kroz izradu interaktivnih animacija i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom, od prostih ka složenim, a na kraju se od polaznika očekuje samostalna izrada jednog projekta.

Kurs ima tri  nivoa: 

Osnovni, srednji i napredni.

Cena kursa: 15.000 rsd / 3 mesečne rate

*Odobravamo popust za dvoje dece iz jedne porodice

----

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

Za najmlađe polaznike organizujemo uvodni čas "Uvod u rad na računaru" i "Rad u Internet okruženju" za sve polaznike. 

makecode-1024x527.jpg

MICRO:bit

Trajanje kursa: 3 meseca / 12 termina

 

​Dinamika nastave: 

Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa:

U toku je formiranje grupa

 

Uzrast polaznika: IV - VII razreda

Neke od tema koje će biti obrađene tokom kursa:

 • delovi micro: bit-a – ulazno izlazni uređaji – LED dioda – input dugmići – procesor

 • podaci u programiranju

 • memorija i promenljive

 • događaji

 • uslovi

 • senzori

 • rad sa stringovima

 • for petlja i pojam iteracije

 

Cena kursa: 15.000 rsd 

Kurs ima tri nivoa - osnovni, srednji i napredni.

*Za potrebe izvođenja online kursa, potreban je Elektro kit koji vam šaljemo na kućnu adresu.

*Odobravamo popust za dvoje dece iz jedne porodice.

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

Za najmlađe polaznike organizujemo uvodni čas "Uvod u rad na računaru" i "Rad u Internet okruženju" za sve polaznike. 

ardu.jpg

ARDUINO

Trajanje kursa: 4 meseca / 16 termina

 

​Dinamika nastave:

Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa:

U toku je formiranje grupa

 

Uzrast polaznika: od VI razreda o.š. do I razreda s.š.

Polaznici-ce će naučiti:

 • Koji su osnovni elementi elektronskih kola i kako ih povezati

 • Da programiraju mikrokontrolere na Arduino razvojnoj platformi

 • Da koriste razne senzore i elektromotore

 

Cena kursa: 20.000 rsd 

Kurs ima tri nivoa - početni, srednji i napredni.

 

*Za potrebe izvođenja online kursa, potreban je Elektro kit koji vam šaljemo na kućnu adresu.

*Odobravamo popust za dvoje dece iz jedne porodice.

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

Organizujemo uvodni čas "Rad u Internet okruženju" za sve polaznike. 

app.jpg

AppInventor

Trajanje kursa: 4 meseca / 16 termina

 

​Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa: u toku je formiranje grupa

 

Preporučeni uzrast polaznika: od VI razreda o.š. do I razreda s.š.

Polaznici-ce će savladati:

 • Korišćenje MIT App Inventor platforme

 • Komponente Canvas i Ball

 • Komponente Button, Player i Slider

 • Komponente ImageSprite i Sharing

 • Funkcije za crtanje komponente Canvas

 • Aplikacije sa više ekrana i upoznavanje sa komponentom WebViewer

 • Dizajniranje igre i programiranje njenih funkcionalnosti

 • Komponente ListView i TinyDB

 

Cena kursa: 20.000 rsd 

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

alice.jpg

Alice

Trajanje kursa: 4 meseca / 16 termina

 

​Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa: u toku je formiranje grupa

 

Preporučeni uzrast polaznika: od V razreda o.š. do VIII razreda s.š.

Polaznici-ce će savladati:

 • Građenje scene

 • Građenje programa

 • Dizajniranje animacije

 • Pravljenje proceduralnih metoda

 • Kontrolisanje struktura I petlje

 • Uvod u događaje

 • Izrada projekta

 

Cena kursa: 20.000 rsd 

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

robxotika.jpg

Robotika

Trajanje kursa: 3,5 meseca / 14 termina

 

​Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa: u toku je formiranje grupa

 

Preporučeni uzrast polaznika:  III i IV razred o.š.

Polaznici-ce će savladati:

 • kako da naprave i isprogramiraju robota, a tokom izrade projekata za njegovo pokretanje prolaze kroz sve faze “dizajnerskog modela razmišljanja” (design thinking), počev od definisanja problema, preko planiranja, projektovanja rešenja, kao i modifikacije rešenje

 

Cena kursa: 5.000 rsd /mesečno

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

Python 

Python.jpg

Trajanje kursa: 4 meseca / 16 termina

 

​Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kursa: u toku je formiranje grupa

 

Preporučeni uzrast polaznika:  od V razreda o.š. do I razreda s.š.

Teme koje se obrađuju na osnovnom nivou:

 • Uvod u programiranje

 • Rešavanje problema i algoritmi

 • Uvod u IDLE okruženje

 • Tipovi podataka

 • Operatori

 • Promenljive

 • Funkcije input() i print()

 • Rad sa modulima

 • Uslovno grananje i kontrola toka izvršavanja programa

 • Stringovi i funkcije za rad sa stringovima

Teme koje se obrađuju na naprednom nivou:

 • Petlje

 • Liste

 • Rečnici

 • Torke

 • Definisanje funkcija

 • Realizacija složenijih algoritama

 

Cena kursa: 20.000 rsd

---

Prvi čas je besplatan

Polaznici na kraju kursa dobijaju sertifikat ukoliko su prisustvovali na 80% kursa i redovno radili zadatke.

bottom of page