Scratch- Programiraj svoju igru

Trajanje kursa: 1 mesec

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kurseva: 01.06.2020.

 

Preporučeni uzrast polaznika: 9 do 11 godina

 

Oblasti: 

 

  • Bezbednost na internetu

  • Osnove programiranja, kreativno razmišljanje

  • Rad na završnom projektu - rešavanje ekološkog izazova

 

Preduslov: Poznavanje latiničnog pisma

 

Cena kursa: 7.000 RSD

 

Način plaćanja: elektronskim putem


 

 U okviru ovog KIDHUB kursa deo nastave posvećen je učenju o bezbednom ponašanju na internetu. 

 

Prema istraživanju UNICEF-a većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju da koriste kompjuter i telefon sa približno pet godina,  mlađi od pet godina već u trećoj godini života, dok dve trećine roditelja i vaspitača nema dovoljno znanja i veština da ih zaštiti. 

 

Nakon što se upoznaju sa osnovama bezbednog korišćenja interneta polaznici tokom 12 termina uče osnove programiranja koristeci “drag and drop” metod rada, deca tokom kursa kreiraju i pokreću algoritme i na taj način izvode osnovne komande u programu. Ovim metodom učenja deca savladavaju osnove koje će ih pripremiti za budući rad u kompleksnijim programskim jezicima. 

 

KIDHUB kursevi za najmlađe polaznike uzrasta od 9 do 11 godina zasnovani su na programu Scratch, koji prati školsko gradivo za III i IV razred.

 

Na kursu se polaznici upoznaju sa osnovama i logikom programiranja , a kao završni zadatak kreiraju svoj samostalni projekat na temu rešavanja ekološkog ili društvenog problema.

POČETNI NIVO

Polaznici se upoznaju sa osnovnim koracima programiranja kroz interaktivne animacije, igre sa slikom, crtanjem, zvukom i osnovinim konceptima programiranja kao što su sekvence, kondicionali i ponavljanja. Vizuelni blokovi se povezuju “drag and drop” tehnikom.

SREDNJI NIVO

  • Programiranje koristeći STEM  teme (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) za različite mejker projekte uz upotrebu LEGO WeDo2.0 platforme i senzora

  • Dizajniranje kompjuterskih igara za web i mobilne aplikacije uz integraciju sa programskim jezicima Java Script i Python

  • Dizajniranje kompjuterskih igara

VIŠI NIVO

  • Rešavanje društvenih izazova programiranjem u Python-u

  • Izrada responsivinih web strana koristeći programske jezike HTML i CSS

  • Kompleksniji mejker projekti iz oblasti fizike i matematike

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy