KIDHUB

design.make.innovate

Mesto gde dečje ideje postaju stvarnost!

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2019 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy

Tynker - Prvi korak u svet programiranja

Trajanje kursa: 4 meseca

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kurseva: 5.10.2019

 

Preporučeni uzrast polaznika: 8 do 10 godina

 

Oblasti: 

 

  • Bezbednost na internetu

  • Osnove programiranja, kreativno razmišljanje

  • Rad na završnom projektu u okviru Tynker platforme

 

Preduslov: Poznavanje latiničnog pisma

 

Cena kursa: 17.700 RSD

 

Način plaćanja: Pri upisu se uplaćuje iznos od 6000 RSD, a ostatak kursa je moguće platiti na tri mesečne rate u iznosu od 3900 RSD. 


 

Kurs osnova programiranja se sastoji od 16 termina. U okviru ovog KIDHUB kursa prva dva časa posvećena su učenju o bezbednom ponašanju na internetu. 

 

Prema istraživanju UNICEF-a većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju da koriste kompjuter i telefon sa približno pet godina,  mlađi od pet godina već u trećoj godini života, dok dve trećine roditelja i vaspitača nema dovoljno znanja i veština da ih zaštiti. 

 

Nakon što se upoznaju sa osnovama bezbednog korišćenja interneta polaznici tokom 12 termina uče osnove programiranja koristeci “drag and drop” metod rada, deca tokom kursa kreiraju i pokreću algoritme i na taj način izvode osnovne komande u programu. Ovim metodom učenja deca savladavaju osnove koje će ih pripremiti za budući rad u kompleksnijim programskim jezicima. 

 

KIDHUB kursevi za najmlađe polaznike uzrasta od 8 do 10 godina zasnovani su na licenciranoj Tynker platformi, koja je sastavni deo obrazovnog sistema u 50.000 škola širom sveta.

 

Kurs se sastoji od dvanaest lekcija na kojem će polaznici primeniti znanje stečeno kroz lekcije kursa, a poslednja tri termina posvećena su završnoj pripremi projekta na Tynker platformi.

U okviru ovog kursa, polaznici mogu da pohađaju osnovni, srednji i napredni nivo.

POČETNI NIVO

Polaznici se upoznaju sa osnovnim koracima programiranja kroz interaktivne animacije, igre sa slikom, crtanjem, zvukom i osnovinim konceptima programiranja kao što su sekvence, kondicionali i ponavljanja. Vizuelni blokovi se povezuju “drag and drop” tehnikom.

SREDNJI NIVO

  • Programiranje na Tynker platformi koristeći STEM  teme (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika) za različite mejker projekte uz upotrebu LEGO WeDo2.0 platforme i senzora

  • Dizajniranje kompjuterskih igara za web i mobilne aplikacije uz integraciju sa programskim jezicima Java Script i Python

  • Dizajniranje kompjuterskih igara uz integraciju Tynker-a i Minecraft-a

VIŠI NIVO

  • Rešavanje društvenih izazova programiranjem u Python-u

  • Izrada responsivinih web strana koristeći programske jezike HTML i CSS

  • Kompleksniji mejker projekti iz oblasti fizike i matematike

Prijavite se za info dan i probnu radionicu