STEM lab - Elektronika

 

Trajanje kursa: 1 mesec

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kurseva:01.06.2020.

 

Preporučeni uzrast polaznika: 10 do 12 godina

 

Oblasti: 

 

  • Bezbednost na internetu

  • Upoznavanje sa alatima za rad

  • Elektronske komponente

  • Rad na STEM projektima

  • Završni projekat 

 

Cena kursa: 7.000 RSD

 

Način placanja: elektronskim putem

STEM lab - Na kursu elektronike deo nastave posvećen je učenju o bezbednom ponašanju na internetu,  zatim se polaznici upoznaju sa alatom i materijalima sa kojima rade a na kraju kursa kreiraju izradi svoj projekat. 

 

Prema istraživanju UNICEF-a većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju da koriste kompjuter i telefon sa približno pet godina,  mlađi od pet godina već u trećoj godini života, dok dve trećine roditelja i vaspitača nema dovoljno znanja i veština da ih zaštiti od mogućih zloupotreba. 

 

Nakon što se upoznaju sa osnovama bezbednog korišćenja interneta polaznici tokom 12 termina uče osnove elektronike i još dva časa rade na završnom projektu.

Kurs je kreiran za početnike, ali i one koji su već zainteresovani za samostalno eksperimentisanje i zasniva se na kombinaciji interaktivnih predavanja i projektnog rada.

Za sve projekte koristimo proto ploču, različite elektronske komponente, Micro:bit (možete naručiti preko KidHuba putem mejla) i Smart Circuits setove. 

Na uvodnom kursu STEM lab - Elektronika, upoznaćemo se sa čitanjem električnih šema, osnovama elektronskih kola, podešavanjem i merenjem multimetra, osnovnim alatima za rad i potrebnim merama bezbednosti prilikom rada.

 

Upoznaćemo se sa nekoliko STEM projekata (od jednostavnijih ka složenijim): trepćuće svetlo, vetrenjača, detektor infracrvenog zračenja, merač vlažnosti, alarm, tajmer, sirena, različiti eksperimeni sa solarnom energijom i jedan timski projekat koji se zasniva na rešavanju ekološkog ili društvenog izazova. 

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy