Designathon Works® - mejker program za škole

PROBLEM KOJI REŠAVAMO?

 

U ovom trenutku ima 130 miliona mladih na svetu. Na koji način ih možemo pripremiti za život u ovom brzom, tehnološko revolucionarnom i izuzetno kompleksnom svetu? Kako da nauče da dizajniraju bolju budućnost za njih i planetu na kojoj žive?


 SITUACIJA U SRBIJI

 

Na poslednjem PISA testu, deca iz Srbije su bila među poslednjima s Balkana u funkcionalnom znanju. Više od 60% mladih nije zaposleno, a većina onih koji završe “perspektivnije studije” ode iz zemlje. Ovakvi podaci nam govore da je promena paradigme obrazovanja hitna i da je nužno da počne vec danas. 


 KAKO?

Tako što ćemo pomoci našoj deci da razviju veštine koje su im potrebne za opstanak i razvoj u 21. veku. Tako što cemo u fokus obrazovanja staviti izgradnju odgovornih, empatičnih, kreativnih i inovativnih osoba učeći ih na vrme  da covek nije samo korisnik novih tehnologija, već onaj koji tehnologije koristi da bi kreirao bolju budućnost. Svako dete u Srbiji nije samo građanin Srbije vec i građanin sveta, pokretač društvenih promena (changemaker) i upravo takvo obrazovanje i fokus svako dete treba da ima.

Novi svet za novu generaciju

Edukativni sistemi širom sveta i dalje se fokusiraju na znanju koje je bilo relevantno za 20. vek jer im nedostaje adekvatan pristup  i know-how da bi podstakli razvoj tehnološke pismenosti i kreativnosti.

 

Zato Designathon Works Ⓡupotpunjuje tu prazninu sa Designathon Works Ⓡ metodom koji podstiče razvoj svih kompetencija koje su neophodne u 21. veku i koje je OECD (međunarodna Organizacija za evropsku saradnju i razvoj) označila kao kompetencije za 21. vek u svom dokumentu o obrazovanju do 2030. godine.

 

To su: kreativan pristup rešavanju problema, kriticko mišljenje, inicijativa, timski rad, naucna, tehnicka i digitalna pismenost, preduzetnicke veštine i empatija.

 

Designathon metod kombinuje elemente Design Thinking-a i Maker Obrazovanja, pristupe koji dobijaju sve više na značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Reggio Emilia, i promišljanja filozofa, psihologa, socijalnog kritičara i teoretičara  obrazovanja Džona Djuija (John Dewey) i matematičara, IT stručnjaka i edukatora Simora Paperta (Seymour Papert) .

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od 35 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Počiva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija). Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja. U Srbiji se sprovodi uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i u saradnji sa drugim partnerima.

Kako možemo saradjivati ?

  1. Designathon školski ciklus radionica (10-12 školskih casova) je namenjen đacima od I do VII razreda.

  2. Dvodnevni seminar za nastavnike (uključuje prirucnik za nastavnike i maker kit za rad sa 30 dece)

  3. Uključivanje u Designathon Works Srbija obrazovnu mrežu institucija sa kojima sarađujemo (uključuje obuku i materijale za rad)

Kontaktirajte nas na 064 138 96 16 ili 064 266 96 70 ili office@kidhub.rs kako bismo vam preneli više detalja, modele uključivanja i cene. 

Podržite inovativne programe i postanite deo naše obrazovne mreže!

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB institucija neformalnog obrazovanja iz Beograda koja radi kao KIDHUB doo i KIDHUB nvo.

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Svako kršenje navedenog biće sankcionisano.

Obrazovni program Designathon Works je licencirani program i iskljucivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije, a u Srbiji posluje pod licencom zašticenom u Zavodu za intelektualnu svojinu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy