top of page

 

ROBOTIKA

Na ovom kursu, polaznici-ce uzrasta od III do VI razreda se upozanju sa MBot robotom koji  predstavlja sjajno didaktičko sredstvo za učenje osnova programiranja, elektronike i robotike.

Polaznici-ce uče kako da naprave i isprogramiraju robota, a tokom izrade projekata za njegovo pokretanje prolaze kroz sve faze “dizajnerskog modela razmišljanja” (design thinking), počev od definisanja problema, preko planiranja, projektovanja rešenja, kao i modifikacije rešenje. Rad sa ovim robotom pruža beskonačne mogućnosti za programiranje kroz igru.

Kroz platformu sličnu Scratch-u, prevlačenjem i ređanjem gotovih naredbi u vidu blokova polaznici se upoznaju sa osnovnim funkcijama robota, osmišljavaju njegovo kretanje, upotrebljavaju zvuk, prepreke, a takođe se uči  programiranje elektronskih komponenti kao što su LED diode, senzori i druge.

U Srbiji je popularno i Mbot takmičenje u programiranju ovog robota gde se od dece očekuje da programiraju robota koristeći senzore i motore i definišući brzinu, pravac i vreme kretanja.

Napomena*: Poželjno je, ali nije neophodno, da su deca završila neki kurs Scratch-a.

Napomena**: Predviđeno je da deca rade u paru čime se podstiče saradnja i komunikacione veštine. Minimalan broj dece prijavljen za ovaj kurs je dvoje.

bottom of page