Python - Napravi svoju video igru

 

Trajanje kursa: 1 mesec

Dinamika nastave: Jednom nedeljno u trajanju od 90 minuta sa pauzom

Početak kurseva: 01.06.2020.

 

Preporučeni uzrast polaznika: 12 do 14 godina

 

Oblasti: 

 

  • Bezbednost na internetu

  • Osnove programiranja u programskom jeziku Python

  • Rad na izradi prototipa video igre

 

Preduslov: Poznavanje latiničnog pisma

 

Cena kursa: 7.000 RSD

 

Način placanja: elektronskim putem


U okviru ovog KIDHUB kursa deo nastave je posvećen učenju o bezbednom ponašanju na internetu. 

 

Prema istraživanju UNICEF-a većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine. Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju da koriste kompjuter i telefon sa približno pet godina,  mlađi od pet godina već u trećoj godini života, dok dve trećine roditelja i vaspitača nema dovoljno znanja i veština da ih zaštiti od mogućih zloupotreba. 

 

Nakon što se upoznaju sa osnovama bezbednog korišćenja interneta polaznici tokom kursa uče osnove kreiranja video igara.

 

Python je danas jedan od najpopularnijih programskih jezika. Svoju popularnost je stekao zbog lakoće razumevanja i korišcenja samog jezika, njegova sintaksa je najbliža „živim“ jezicima. Kurs je kreiran tako da polaznike uvede u kompleksnije programske jezike. 

Tokom kursa polaznici će učiti jezik kroz programiranje video igara, rešavanje konkretnih problema primenom jezičkih sintagmi. Gradivo se sastoji od osnovne sintakse jezika, petlje i paterna, kondicionalne (uslovne) logike, upotrebe uslovne logike u kreiranju petlji, promenljive i izrazi, turtle alat, korisnička interakcija, dizajniranje video igara.

 

Kurs se sastoji od upoznavanja sa bezbednim ponašanjem na internetu, lekcijama za upoznavanje samog programskog jezika, a poslednja tri termina posvećena su završnoj pripremi prototipa video igre.

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy