top of page
Search
  • tijanapetrovic6

Konferencija: Zelene površine - podsticaj učenju i igri

 

PRIJAVA NA OVOM LINKU do 13. maja
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na onlajn konferenciju u utorak 14. maja 2024, od 12:00 do 14:00 časova, pod nazivom „Zelene površine – podsticaj učenju i igri“. Kroz planirana predavanja i prezentacije, učesnici konferencije moći će da se upoznaju sa aktuelnim domaćim i evropskim projektima koji imaju za cilj da razviju i podrže aktivnosti za boravak dece napolju, u prirodnom kontekstu, kao priliku da se deca igraju, uče, rastu i razvijaju se u dodiru sa prirodom. Ovaj događaj takođe daje odgovore na klimatske izazove u urbanim sredinama podstičući koncepte održivog planiranja otvorenih, zelenih površina u skladu sa potrebama dece i mladih uz njihovo aktivno uključivanje u donošenje ekoloških rešenja.


Konferencija se održava u sklopu inicijative neformalne mreže organizacija i pojedinaca  predvođenih udruženjima Ekonaut i KidHub sa ciljem da se razviju i prenesu koncepte školskih i edukativnih zelenih prostora kao sastavnog dela obrazovanja u Srbiji sa ciljem unapređenja ekoloških prava dece i njihove društvene inkluzije. Mreža sa lokalnim i stranim saradnicima i partnerima planira da inicira i razvija projekte koji doprinose uvođenju edukativnih zelenih površina širokog spektra namene u školska i vrtićka dvorišta ali i druge javne prostore kako bi se kreirala autentična okruženja za igru i učenje  koja deci u najosetljivijem dobu mogu da obezbede osnovna znanja za razumevanje ekoloških izazova ali i alata za njihovo rešavanje


Prijavljivanje traje do 13. maja u 17:00 časova i možete se prijaviti putem FORMULARA

Konferencija je kreirana kao niz konkretnih primera kroz koje težimo da edukujemo i osnažimo relevantne aktere za participaciju u uređenju prostora i programa za slobodnu dečiju igru napolju (budući i sadašnji profesionalci u kreiranju javnih prostora i dečijih igrališta, pedagozi, vaspitači, nastavnici, roditelji, predstavnici javnih lokalnih samouprava) i potencijalne korisnike u lokalnim zajednicama.
 

Agenda konferencije:

 

12:00 – 12:10 Sabina Kerić – udruženje Ekonaut – uvodna reč

 

12:10 – 12:40 Dr. András Albert Halbritter – Fondacija Iskolakertekért iz Mađarske – School gardens networking in Hungary and EU- Predstavljanje Fondacije za školske bašte Mađarske i Evropske mreže za školske bašte

 

12:40 – 13:00 Vladimir Milutinović – Udruženje za pejzažnu hortikulturu – “Elementi senzornog i edukativnog vrta u praksi pejzažne arhitekture”

 

13:00 – 13:20 Tijana Bogovac –  “Igre u prirodi, igre sa rizicima i značaju koje one imaju za dobrobit dece”

 

13:20 – 13:40 Tijana Jovanović Petrović i Tatjana Radaković – KidHub –”Deca kao partneri u dizajniranju održivih ekoloških rešenja kroz primenu Dizajnaton metoda”

 

13:40 – 14:00 Diskusija

 

Kratke biografije učesnika:

 

Dr. András Albert Halbritter je biolog i istraživač sa doktoratom za rad iz oblasti ekologije sistema zemljište –  biljka – mikroorganizam. Njegovo polje istraživanja je školski vrt i različite mogućnosti spoljašnjeg okruženja za učenje. U Đeru, na Apáczai Csere János fakultetu Univerziteta Széchenyi István, gde priprema studente da predaju programe iz oblasti životne sredine i prirodnih nauka kroz nastavu za upravljanje školskim vrtom. Radi kao stručnjak u Asocijaciji za zaštitu klime Mađarske. Osnivač i član upravnog odbora Fondacije Iskolakertekért – Fondacija za školske bašte Mađarske

 

Sabina Kerić je osnivačica i predsednica ekosocijalnog preduzeća Ekonaut. Razvija projekte zasnovane na principima održivosti i participativnosti u procesu prostornog planiranja i dizajna. Bavi se popularizacijom zelene ekonomije i istražuje rešenja koja poboljšavaju javni prostor i koriste zajednička dobra kao mesta za kulturu i igru.

 

Vladimir Milutinović je diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i održavanju zelenih površina različite namene, saradnik je u nastavi iz oblasti rasadničarske proizvodnje i urbane hortikulture na Šumarskom fakultetu na Katedri za proizvodnju sadnog materijala. Radi na promociji očuvanja autohtonih sorti voća na teritoriji Srbije, edukaciji o proizvodnji organske hrane. Saradnik Ekonauta u projektu “Inicijativa za gradske baštenske zajednice”. Predsednik je Udruženja za pejzažnu hortikulturu.

 

Tijana Bogovac je pedagoškinja koja neguje koncept igara na otvorenom i igara sa rizicima. Boravkom u skadinavskim zemljama tokom studija stiče uvid u napredne prakse boravka dece napolju (outdoors) i saznanja i značaj ovih igara želi da učini dostupnim i i ponovo uvaženim kod nas. Razvija praksu igara u prirodi i igara sa rizicima u vrtićima i širi svoja saznanja putem akreditovanog seminara “Igre u prirodi, igre sa rizicima” čiji je autor.

 

Tijana Jovanović Petrović radi na razvoju ko-kreativnih inicijativa u obrazovanju, a posebno osnaživanje dece da aktivno učestvuju u društvu kroz kreiranje održivih rešenja za ekološke izazove u saradnji sa odraslima. KidHub je organizacija usmerena na unapređivanje obrazovanja kroz dizajniranje i implementaciju programa fokusiranih na neformalno obrazovanje, kulturu i društvene inovacije. Predstavnici su međunarodnog obrazovnog programa Dizajnaton i ambasadori programa „Obrazovanje za društvene inovacije“.
 

Događaj je otvorenog tipa, namenjen je svima koji žele da doprinesu temi uređenja zelenih površina u skladu sa potrebama dece i lokalnih zajednica. Cilj nam je da podignemo svest o značaju prirodnog konteksta za svakodnevni život dece ali i starijih generacija kao i da povežemo aktere od značaja za kreiranje i razvoj mesta za boravak dece u inspirativnom prirodnom kontekstu iz različitih sektora, kao što i sami činimo grupu pojedinaca i organizacija iz različitih sektora: pedagogije, ekologije, obrazovanja, pejzažne arhitekture, zaštite životne sredine, društvenog aktivizma i drugo

 

Projekat je podržan od strane: Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Sprovodi se u partnerstvu sa udruženjima Kidhub, kreativnog huba Nova Iskra, neformalne grupe “Igre napolju” i drugih.

 

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)  i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“  koji sprovodi Trag fondacija.

251 views0 comments

Comments


bottom of page