Search
  • KIDHUB

KidHub traži Koordinatora-ku projekta


Ko smo mi?


KID HUB je dečji hab posvećen osnaživanju kreativnog potencijala dece i mladih kroz inovativne obrazovne programe. Predstavnik smo za Srbiju Designathon Works Ⓡ mejker edukativnog programa iz Holandije koji podstiče razvoj veština 21. veka s ciljem kreiranja inovativnih ekoloških rešenja strukturisanih oko UN globalnih ciljeva održivog razvoja pomoću novih tehnologija i kvalitetnijeg uključivanja dece u rešavanje izazova koji se tiču njihove budućnosti. Više o nama možete videti ovde www.kidhub.rs


Prijavu i motivaciono pismo šaljite na office@kidhub.rs do 18. januara


Dužina angažmana: 12 meseci

Vreme angažovanja : Pola radnog vremena

Početak rada: 1. februar 2021. godine

Način rada : Onlajn

Kratak opis posla:

Razvoj i realizacijia projekata u okviru programa organizacije, uključujući sprovođenje i koordinaciju projekata, istraživačke i monitoring aktivnosti.


Glavne obaveze i dužnosti:


-Pisanje i vođenje projekata

-Prikupljanje podataka

-Izveštavanje i kontrolisanje realizacije projekata

-Učešće u prikupljanju sredstava

-Unapređivanje programa i učestvovanje u razvoju programske strategije KidHub-a

-Koordinisanje aktivnosti asistenata na Programu

-Sprovođenje istraživačkih i monitoring aktivnosti i učešće u pisanju izveštaja

-Planiranje i sprovođenje komunikacionih aktivnosti, u saradnji sa PR timom

-Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo kao vršnjački i omladinski edukatori, učestvovali su u omladinskim razmenama i projektima za mlade


Vi ste kandidat/kinja za nas ukoliko:


- Posedujete fakultetsko obrazovanje, student-kinja ste master studija ili završnih godina fakulteta.

- Imate znanje i iskustvo pisanja projekata, programskog i finansijskog upravljanja projektima organizacija civilnog društva, naročito u omladinskom sektoru

- Upoznati ste sa različitim programskim linijama Erasmus + programa

- Dobro poznajete omladinski sektor u Srbiji i/ili regionu, rad sa mladima i za mlade

- Posedujete znanja i veštine i/ili iskustvo u istraživačkim aktivnostima (prikupljanje podataka, monitoring, izrada izveštaja i analiza)

- Pratite, poznajete i-ili vas zanima oblast obrazovanja, preduzetništva, novih tehnologija, društvenih inovacija, održivog razvoja, ekologije, u Srbiji i regionu, sa osvrtom na EU

- Dobro poznajete rad na računaru (MS Office paket)

- Tečno govorite i pišete engleski jezik

- Posedujete dobre komunikacione i interpersonalne veštine

- Imate sposobnosti individualnog i timskog rada

- Posedujete dobre organizacione sposobnosti

260 views0 comments

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy