Search
  • KIDHUB

KidHub kreirao prirucnik o cirkularnoj ekonomiji „Aktivizam“ namenjen srednjoškolcima

#kidhub #skolazadizajn #mikser #undpsrbija #aktivizam #srednjoskolci #prirucnik #dizajnpomericoveka #cirkularnaekonomija #inovacije #obrazovanje #kreativnostKidHub je u okviru projekta „Eksperimentalni program edukacije o cirkularnoj ekonomiji i inovacijama” koji je pokrenuo Mikser uz podršku UNDP Srbija, relizovao priručnik „Aktivizam“ za edukatore koji rade sa tinedžerima. Priručnik je nastao nakon održanih pilot radionica u Srednjoj školi za dizajn u Beogradu tokom novembra i decembra.Edukativni paket je prilagođen mladima uzrasta 14-18 godina. Ima za cilj da kroz kreativan pristup i aktivizam podigne svest i znanje mladih o održivim i cirkularnim stilovima života i da ih osnaži da utiču na svoju okolinu da živi zdravijim, održivijim i cirkularnijim načinom života. Edukativni paket se sastoji od šest radionica koje vode mlade kroz proces razumevanja koncepta cirkularne ekonomije i kreiranja društvenih akcija i javnih kampanja koje imaju za cilj promovisanje održivog i cirkularnog načina života, smanjenje potrošačkih navika, deljenje resursa, popravljanje i ponovna upotreba stvari, promena navika u ishrani i drugo.


Prve tri radionice: „Uvod u cirkularnu ekonomiju“, „Sistemi i održivost“ i „Cirkularni dizajn“ bave se razumevanjem koncepta cirkularne ekonomije I cirkularnog dizajna i istražuju izazove i prepreke u ostvarivanju održivog i cirkularnog načina života. Naredne tri radionice „Definiši problem i istraži“, „Uhvati ideju i zamisli rešenje “ i „Inspiriši i podeli“ predstavljaju direktan poziv na akciju i nude različite alate za kreativan pristup rešavanju problema.


Edukativni paket sadrži detaljan opis svih aktivnosti i edukativni materijal koji se koristi tokom radionica. On pruža podršku transformaciji obrazovanja i ide u pravcu razvijanja potencijala mladih za dizajnersko i kreativno mišljenje, afirmiše kokreaciju i korišćenje modernih tehnologija. Radionice su kreirane tako da se mogu primeniti i u formalnom i u neformalnom sistemu obrazovanja.


Program je pokrenula kulturna organizacija Mikser uz podršku UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj), partnera iz akademskog, obrazovnog i civilnog sektora Šumarski fakultet, Srednja škola za dizajn, OŠ Kralj Petar Prvi i KidHub – kreativni decji hab.

61 views

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy