top of page
Search
  • tijanapetrovic6

KAKO PODUČAVATI STEM NA PRAVI NAČIN


Rastuća potreba za kreativnim rešavanjem problema u našoj ekonomiji koja se razvija je pokazala jednu stvar jasnom: STEM obrazovanje postaje sve važnije. Predviđa se da će zaposlenost u STEM zanimanjima porasti za 9% do 2028. godine, a predviđa se da će zanimanja u zdravstvu, koja generalno zahtevaju jaku STEM pozadinu, još više rasti. Međutim, veštine stečene u STEM obrazovanju šire se od onih koje su potrebne za uspeh u STEM poslovima. One pripremaju decu različitih interesovanja i omogućavaj im da imaju vredne veštine koje im omogućavaju da budu uspešni.


Šta je tačno STEM?


STEM je akronim za nauku, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku i odnosi se na sve što postoji u tim oblastima. STEM je, međutim, mnogo više od pukog uzimanja nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike iz učionice i predavanja na isti način pod drugim naslovom. STEM se bavi razvijanjem veština rešavanja problema i kritičkog razmišljanja kod naših učenika iz okruženja usmerenog na učenika.


Kako podučavati STEM?


Podučavanje STEM predmeta na najefikasniji način može zahtevati netradicionalne pristupe učenju.


Pored teorije, nastojte da uključite praktične eksperimente kako biste pomogli deci da premoste jaz između akademskih i stvarnih primena STEM-a.


Jedan od najčešćih metoda jeste učenje bazirano na problemu. Ovaj metod podstiče učenike da nauče veštine i primenjuju svoje znanje učešćem u projektu. Oni rade duži period na istraživanju i stvaranju rešenja za problem ili upit. Uloga nastavnika je da bude fasilitator i ohrabrite učenike da preuzmu potpunu kontrolu nad svojim projektima od početka do kraja.


Ovo zahteva puno razmišljanja, jer obično ne postoji jasan odgovor na problem. Ovaj pristup podstiče kreativnost, timski rad i liderstvo. Potrebno je da se naglasi uloga učenika u procesu učenja, tako da se podstiču da postavljaju onoliko pitanja koliko žele u vezi sa predmetom. Veštine koje se razvijaju ovim tipom učenja uključuju kritičko razmišljanje, ispitivanje i rešavanje problema. Učenici će morati da odluče koja pitanja žele da postave. Uloga nastavnika je da podstakne radoznalost i podstakne razmišljanje.


Osim što razvijaju moć kritičkog zapažanja i rešavanja problema, učenike treba usmeriti ka društvenoj odgovornosti. Dizajnaton program bazira se na principima projektne nastave koja savlja ekološke izazove pred učenike i iziskuje kreativno dizajnirana rešenja. Naučit decu odgovornosti prema društvu i prirodi je način da se oblikuju ne samo tvorci promena, nego i način da se osigura bolja budućnost.


Dozvolite deci da ispituju, doživljavaju, zamišljaju i dizajniraju. Podesite okruženje za učenje koje im omogućava da otkriju načine da sami rešavaju probleme dok vi pružate potrebne smernice kako biste ih držali na pravom putu.


Planirati STEM lekciju


Za planiranje Jedan metod za planiranje lekcija je korišćenje procesa inženjerskog projektovanja. Ovaj model inženjerskog dizajna, koji je uspostavila NASA, služi kao vodiči za aktivnosti koje su dizajnirane da nauče učenike procesu koji inženjeri koriste da bi ih vodili u rešavanju problema. Ovo je niz koraka koje učenici mogu preduzeti da osmisle rešenja za probleme kao deo projekta. Ova strategija učenja zasnovana na projektima treba da podstakne otvorene dizajne, kreativnost i praktična rešenja.


PITAJTE: Učenici identifikuju problem, zahteve koji moraju biti ispunjeni kao i ograničenja koja se moraju uzeti u obzir.

ZAMISLITE: Učenici razmjenjuju rješenja i istraživačke ideje. Oni takođe identifikuju šta su drugi uradili.

PLAN: Učenici biraju dve do tri najbolje ideje sa svoje liste koju su naveli i skiciraju moguće dizajne, na kraju birajući jedan dizajn za prototip.

KREIRAJTE: Učenici prave radni model ili prototip koji je u skladu sa zahtevima dizajna i koji je unutar ograničenja dizajna.

TEST: Učenici procenjuju rešenje kroz testiranje; prikupljaju i analiziraju podatke; oni sumiraju prednosti i slabosti njihovog dizajna koje su otkrivene tokom testiranja.

POBOLJŠATI: Na osnovu rezultata svojih testova, učenici poboljšavaju svoj dizajn. Oni takođe identifikuju promene koje će napraviti i opravdavaju njihovu reviziju


Najbolje STEM lekcije uključuju praktične aktivnosti u kojima učenici mogu da dizajniraju koncept ili sami kreiraju i grade nešto. Na ovaj način je mnogo manje verovatno da će učenicima aktivnost postati dosadna.


Jedna od najvažnijih stvari u vezi sa STEM-om je da pomaže učenicima da nauče veštine koje će odmah biti korisne u spoljnom svetu. Toliki deo tradicionalnog školovanja podučava nepraktične veštine, a vaš cilj je da pripremite svoje učenike za stvarni život. Integrišite matematiku i nauku u projekte neprimetno. Matematika i prirodne nauke koje vaši učenici završe treba da budu relevantni za njihov trenutni projekat, da se odnose na scenarije iz stvarnog sveta i na kraju da služe svrsi.


KidMaker je mesto gde deca stiču znanja i veštine iz STEM oblasti. Kroz kurseve i radionice koji spajaju programiranje, elektroniku, inženjerstvo, dizajn i umetnost, deca dobijaju veštine koje su neophodne za budućnos. Prijava na kidhub.serbia@gmail.com


Naš najnoviji video o STEM eksperimentima


62 views0 comments

Comments


bottom of page