top of page
Search
  • tijanapetrovic6

CSS-EU projekat kao uspešan model za obrazovanje o društvenim inovacijama u školama širom Evrope


Projekat ChangeShaping Schools (CSS-EU), inicijativa Erazmus+ koja traje od januara 2021. do januara 2024. godine, postigao je izuzetan uspeh u unapređenju modela obrazovanja za društvene inovacije (SIE) u školama u Evropi.


Projekat CSS-EU fokusirao se na širenje modela obrazovanja za društvene inovacije, uvodeći kolektivni i kolaborativni proces učenja osmišljen da osnaži učenike i podstakne društveno-političku aktivaciju.


Primarni cilj je bio podsticanje pozitivnih društvenih promena razvijanjem društvenih i građanskih kompetencija, omogućavajući učenicima da identifikuju mogućnosti za stvaranje društvene vrednosti, formiraju saradnju, izgrade društvene odnose i preduzmu inovativne akcije ka demokratskim i održivijim društvima.


Nadovezujući se na uspeh Horizont 2020 projekta NEMESIS, koji je prvobitno uveo obrazovanje o društvenim inovacijama u sedam evropskih zemalja, CSS-EU je proširio svoj uticaj na Hrvatsku, Kipar, Srbiju i Rumuniju. Stimmuli iz Grčke i SEi iz Velike Britanije preneli su svoje dragoceno iskustvo iz prethodnog projekta NEMESIS kako bi obogatili inicijativu CSS-EU.


CSS-EU je angažovao ukupno 31 školu, 143 nastavnika i 1400 učenika, podstičući saradnju na razvoju smislenih projekata društvenih inovacija u svojim lokalnim zajednicama. Uticaj projekta proširio se i van učionice, a tim CSS-EU je razvio visokokvalitetne materijale za obuku i organizovao seminare za obuku na kojima je uspešno obučeno preko 250 nastavnika.


Pored toga, 10 događaja nadogradnje i završna konferencija prikazali su dostignuća projekta, sa rezultatima predstavljenim na istaknutim obrazovnim događajima kao što je PRIMERA Pan-EU konferencija o digitalnom obrazovanju, gde je preko 2000 nastavnika iz celog sveta saznalo o inovativnoj školi CSS-EU projektima.


Posebno, CSS-EU je dao značajan doprinos na nivou politike u obrazovanju. Kroz proces implementacije u školama, sastanke sa kreatorima politike, završnu konferenciju i razne događaje za unapređenje, projektni partneri su uspešno uticali na lokalne i nacionalne institucije da integrišu obrazovanje o društvenim inovacijama u nastavne planove i programe.


Na primer, KidHub u Srbiji je odigrao ključnu ulogu u uključivanju SIE modela u nacionalne seminare za obuku nastavnika. Slično tome, Stimmuli u Grčkoj je iskoristio svoje iskustvo iz projekta NEMESIS da uvede obrazovanje o društvenim inovacijama kao vitalnu komponentu u nacionalnom programu „Laboratorije veština“ za osnovno i srednje obrazovanje.


CSS-EU predstavlja svedočanstvo transformativne moći obrazovanja za društvene inovacije, podstičući pozitivne promene i na individualnom i na institucionalnom nivou. Uspeh projekta pokazuje potencijal zajedničkog učenja za oblikovanje demokratskijih, održivijih i društveno svesnijih društava širom Evrope.


71 views0 comments

Comments


bottom of page