Ko smo mi?

 

KidHub je mesto za realizaciju dečjih ideja!

 

Mi podstičemo decu od 7 do 18 godina da na kreativan način rešavaju ekološke i društvene izazove koristeći dizajn i nove tehnologije i predstavlja mrežu različitih institucija, kompanija, inovativnih eduktora, roditelja i dece na istom zadatku - unapređujemo svet koji nas okružuje kroz neformalno obrazovanje. 

 

Naša misija je da promovišemo pozitivne uzore i inspirišemo nove generacije koje će biti snaga promena koja stvara društvo zasnovano na znanju i kreativnosti.

 

Predstavnik smo za Srbiju globalne edukativne licence Designathon WorksⓇ iz Holandije koja je deo ASHOKA mreže za razvoj socijalnih inovacija koja radi u 37 zemalja sveta i bavi se podsticanjem dece da budu dizajneri budućnosti.

 

Šta radimo?

 

KidHub nudi kurseve digitalnih veština koje podstiču decu da kkroz primenu novih tehnologija rešavaju ekološke ili društvene izazove.

 

  • Kursevi traju tri ili četiri meseca, održavaju se subotom ili nedeljom u trajanju od 90 minuta

  • Radimo u malim grupama i posvećujemo se svakom polazniku

  • Na kraju meseca, roditelji dobijaju izveštaj o napretku deteta

  • Uz svaki kurs, polaznici su obavezni da odslušaju dva časa posvećena bezbednom ponašanju na internetu

  • U cenu svih kursvea ulazi i oprema i materijal za rad

  • Tim predavača čine učiteljica, profesorka matematike, inženjer elektrotehnike, industrijska dizajnerka i arhitekta. Svi predavači su prethodno prošli KidHub obuku za rad sa decom.


KidHub raspisuje konkurse za upis četiri puta godišnje.

 

KidHub letnji kursevi traju dve nedelje, tri puta nedeljno x 60 minuta. 
 

Ukoliko moje dete završi početni kurs, da li postoje napredni kursevi?

 

Svi kursevi su koncipirani tako da nakon uvodnog kursa postoji i napredni kursevi ili drugi kursevi koji u kombinaciji sa početnim kursem mogu da predstavljaju jednu celinu.   


 

Da li je moguće upisati dete na kurs i kada nije upisni rok?

 

Kursevi su koncipirani tako da je moguće da se dete priključi na kurs i kada je kurs već počeo pod uslovom da ima slobodnog mesta u grupi i da nije prošlo više od 3 termina. Za polaznike koje se naknadno priključe, organizujemo dopunski čas.  

Ukoliko moje dete propusti čas, da li postoji nadoknada?

 

KidHub u okviru svakog kursa organizuje tri dopunska termina koji će unapred biti zakazni. Ukoliko polaznik propusti redovan čas, možete odabrati jedan od ponuđenih termina za nadoknadu.  Redovni i dopunski časovi se ne održavaju tokom državnih praznika.  

Da li možemo da odustanemo od kursa na koji se moje dete upisalo ?

 

Ukoliko želite da odustanete od kursa, naša politika je da prvo zakažemo sastanak na kome pzajednički pokušamo da izađemo u susret polazniku sa dopunskim časom ili ponudimo alternativu kursa. Ukoliko ne možemo da dođemo do zadovoljavajućeg rešenja, sredstva uplaćena do momenta nastanka problema, ne nadoknađujemo. Niije moguće odustati s kursa u poslednjem mesecu održavanja kursa i tada je polaznik dužan da uplati sredstva za održavanje kursa do kraja.  

Šta ako moje dete tokom kursa dobije opomenu od predavača?

 

Ukoliko polaznik ne prati nastavu ili ima problem uklapanja u grupu ili sa disciplinom, KidHub će najpre obavestiti roditelje o tome i probati da zajednički rešimo problem. Ako se neadekvatno ponašanje nastavi, polaznik će biti udaljen s kursa.  

Da li je moguće ostvariti popust ukoliko upišem dvoje dece?

 

Za dvoje upisane dece iz iste porodice odobravamo 10% popusta. Popust je moguće ostvariti i ukoliko je polaznik prethodno pohađao neki od kurseva u KidHub-u.  

Kome su namenjeni napredni kursevi?

 

Svi koji nemaju neophodno predznanje mogu da upišu osnovni kurs ili da polažu test znanja s kojim mogu da upišu napredni kurs. Ovo se odnosi na polaznike koji nisu od početka pohađali kurseve KidHub-a nego žele da se priključe nekom od naprednih kurseva.  

Da li se na kraju kursa dobija sertifikat?

 

Sertifikat dobijaju svi polaznici koji su odlušali minimum 75% gradiva i stekli zadovoljavajuće znanje po proceni predavača KidHub-a.

 


 

Da li će moje dete moći da se fokusira tokom časa  u trajanju od 90 minuta?

 

Jedan termin od 90 minuta se sastoji od dva časa u trajanju od 40 minuta i 10 minuta pauze. Za najmlađe polaznike, jedan termin se sastoji od dva časa po 35 minuta i predviđene su dve aktivne pauze po deset minuta za razgibavanje i druženje.

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy