KIDHUB

design.make.innovate

Mesto gde dečje ideje postaju stvarnost!

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2019 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy

Designathon Works®  

 

Misija Designathon Works programa je ohrabrivanje dece da oslobode svoju kreativnost kako bi dizajnirali bolju budućnost koristeći nove tehnologije. Naš jedinstveni Designathon metod® omogucava deci da osmišljavaju, grade i prezentuju njihova rešenja društvenih ili ekoloških izazova u skladu sa UN ciljevima održivog razvoja.

 

Program podrazumeva korišcenje i upotrebu edukativnih materijala namenjenih deci uzrasta od 7 do 13 godina, i podstiče razvoj svih kompetencija koje su neophodne u 21. veku i koje je OECD (međunarodna Organizacija za evropsku saradnju i razvoj) označila kao kompetencije za 21. vek u svom dokumentu o obrazovanju do 2030. godine.

 

To su: kreativan pristup rešavanju problema, kriticko mišljenje, inicijativa, timski rad, naucna, tehnicka i digitalna pismenost, preduzetničke veštine i empatija.

 

Designathon metod kombinuje elemente Design Thinking-a i Maker Obrazovanja, pristupe koji dobijaju sve više na značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Reggio Emilia, i promišljanja filozofa, psihologa, socijalnog kriticara i teoretičara obrazovanja Džona Djuija (John Dewey) i matematičara, IT stručnjaka i edukatora Simora Paperta (Seymour Papert) .

Metod omogućava deci da upotrebljavaju svoje znanje (iz matematike, biologije, fizike, umetnosti..) dok dizajniraju inovativna rešenja koja se odnnose na ciljeve održivog razvoja. Takođe, fokusira se na unutrašnje kapacitete sve dece, bez obzira na njihovo poreklo ili sposobnosti, prepozanjući da svako dete ima nešto značajno da doprinese.  Naša misija se postiže približavanjem designathon metoda i kreativnnog načina razmišljanja školama, institucijama  i biznisima širom sveta. 

 

Metod je osmišljen i testiran prvobitno u Holandiji 2014. godine, a zatim i u još 35 zemalja sveta. Osnivačice su Eamer Beamer, Anne Sallerts i Ina Conkić.

 

 

 

Designathon događaji

Designathon je specijalno osmišljen tip radionica-događaja namenjen deci uzrasta od 7 do 13 godina gde oni pronalaze, dizajniraju i predstavljaju svoja kreativna rešenja izazova koji su strukturisani oko UN ciljeva održivog razvoja. Designathon traje 4 do 6 sati i fasilitiraju ga specijalno obučeni edukatori našeg KIDHUB tima. Ukoliko želite da organizujemo Designathon za vašu kompaniju, organizaciju, školu ili festival, možete nam pisati na office@kidhub.rs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global Children's Designathon (Globalni decji Dizajnaton)

Kulminaciju naših pprograma predstavlja godišnji Globalni Dečji Designathon. Tokom ovog jednodnevnog događaja, deca u gradovima širom sveta se okupljaju da bi paralelno radili i dizajnirali inovativne koncepte za jedan od ciljeva održivog razvoja.

 

Ovaj događaj se odigrava svake godine početkom novembra. Tada se deca iz 35 zemalja sveta okupljalju na celodnevnom događaju i kreiraju rešenja izazova na osnovu jednog od UN ciljeva održivog razvoja.

 

U novembru 2018. godine, organizovali smo prvi Globalni dečji Dizajnatona temu “ŽIVOT NA ZEMLJI”. Tema uključuje podteme kao što su  – kako uzgajamo hranu, živi svet oko nas, deforestacija, dezertifikacija i biodiverzitet.

 

Deca su razvijala sopstvene ideje, dizajnirala koristeći naš Designathon elektro kit i pravila prototipe. Učestvovalo je 62 dece iz 17 škola iz Srbije, 25 fasilitatora, ukupno 180 dece i odraslih. Deca su predstavila svoje radove pred žirijem koji su čnili stručnjaci iz WWF Srbija, Addiko banke, GIZ Yep, Smart kolektiv, Nova iskra, Trag fondacija i Dostignuća mladih u Srbiji.  

Na ovom linku možete videti kako je izgledao poslednji Globalni dečji Designathon događaj u Srbiji. 

 

Ukoliko želite da budete partner Designaton Works Srbija u organizaciji Globalnog dečjeg Designathona, možete nas kontaktirati na office@kidhub.rs

Designathon - mejker program za škole

 

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od 35 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Pociva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija).

 

Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja. U Srbiji se sprovodi uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i u saradnji sa drugim partnerima.

Kako možemo da sarađujemo?

  • Designathon školski ciklus radionica (10-12 školskih casova) je namenjen đacima od I do VII razreda.

  • Dvodnevni seminar za nastavnike (uključuje priručnik za nastavnike i maker kit za rad sa 30 dece)

  • Uključivanje u Designathon Works Srbija obrazovnu mrežu institucija sa kojima sarađujemo (uključuje obuku i materijale za rad)

Kontaktirajte nas na 064 138 96 16 ili 064 266 96 70 ili office@kidhub.rs kako bismo Vam preneli više detalja, modele uključivanja i cene. 

 

Podržite inovativne programe i postanite deo naše obrazovne mreže! 

 

 

 

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB iz Beograda koja radi kao KIDHUB doo i KIDHUB nvo.

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

 

Svako kršenje navedenog biće sankcionisano.

 

Obrazovni program Designathon Works® je licencirani program i iskljucivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije, a u Srbiji posluje pod licencom zašticenom u Zavodu za intelektualnu svojinu.