Designathon Works® – mejker program za škole

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Školski klimatski izazov je koncipiran u skladu sa elementima Designathon WorksⓇ metoda iz Holandije.

​Edukativni sistemi širom sveta i dalje se fokusiraju na znanju koje je bilo relevantno za 20. vek jer im nedostaje adekvatan pristup  i «know-how» da bi podstakli razvoj tehnološke pismenosti i kreativnosti.

Zato Designathon WorksⓇ metod podstiče razvoj svih kompetencija koje su neophodne u 21. veku i koje je OECD (međunarodna Organizacija za evropsku saradnju i razvoj) označila kao kompetencije za 21. vek u svom dokumentu o obrazovanju do 2030. godine.

To su: kreativan pristup rešavanju problema, kritičko mišljenje, inicijativa, timski rad, naučna, tehnička i digitalna pismenost, preduzetničke veštine i empatija.

Metod kombinuje elemente Dizajn tinkinga (Design Thinking) i Mejker obrazovanja (Maker Education), pristupe koji dobijaju sve više na značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Redjio Emilia (Reggio Emilia), i promišljanja filozofa, psihologa, socijalnog kritičara i teoretičara  obrazovanja Džona Djuija (John Dewey) i matematičara, IT stručnjaka i edukatora Simora Paperta (Seymour Papert). Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja.

Ovaj metod ima za cilj podizanje svesti učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva znanja u 21. veku, kroz aktivno učenje rešavanjem ekoloških izazova u realnom društvenom okruženju (eng. learning by doing) primenjujući osnovne principe „mejkers kulture“ koja integriše elektroniku, robotiku, 3D štampu, upotrebu računara, programiranje kao i dizajn, tradicionalne umetnosti i zanate.

Takođe ima potencijal da doprinese participativnijem pristupu obrazovanju čineći obrazovne teme relevantnijim za učenike i učenice kroz  interdisciplinaran pristup koji povezuje nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umetnost i matematiku (eng. STEAM).

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KidHub – dečji kreativni hab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designathon - mejker program za škole

 

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od 35 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Pociva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija).

 

Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja. U Srbiji se sprovodi uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i u saradnji sa drugim partnerima.

Kako možemo da sarađujemo?

  • Designathon školski ciklus radionica (10-12 školskih casova) je namenjen đacima od I do VII razreda.

  • Dvodnevni seminar za nastavnike (uključuje priručnik za nastavnike i maker kit za rad sa 30 dece)

  • Uključivanje u Designathon Works Srbija obrazovnu mrežu institucija sa kojima sarađujemo (uključuje obuku i materijale za rad)

Kontaktirajte nas na 064 138 96 16 ili 064 266 96 70 ili office@kidhub.rs kako bismo Vam preneli više detalja, modele uključivanja i cene. 

 

Podržite inovativne programe i postanite deo naše obrazovne mreže! 

 

 

 

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB iz Beograda koja radi kao KIDHUB doo i KIDHUB nvo.

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

 

Svako kršenje navedenog biće sankcionisano.

 

Obrazovni program Designathon Works® je licencirani program i iskljucivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije, a u Srbiji posluje pod licencom zašticenom u Zavodu za intelektualnu svojinu.

www.kidhub.rs

KIDHUB doo, MB 21201103

KIDHUB, nvo MB28217153

© 2018 KIDHUB |  Sva prava zadržana  |   Privacy Policy