top of page

 

ARDUINO

Na ovom kursu, polaznici-ce savladaju osnove programiranja i elektronike radeći zanimljive projekte. Naučiće kako rade senzori, aktuatori i kako se oni povezuju u funkcionalnu celinu, kako rade LED diode, tasteri, LCD displeji i bežični RF moduli za komunikaciju.

Znanja koja steknu iz osnova programiranja i elektronike će im poslužiti kao savršen podloga za dalje usavršavanje iz ovih oblasti. Kurs je zamišljen kao proširivanje praktičnosg znanja iz oblasti informatike, fizike I programiranja, kao I da rešavaju razne inžinjerske probleme u ovim oblastima.

 

Polaznici-ce će naučiti: 

  • Koji su osnovni elementi elektronskih kola i kako ih povezati

  • Da programiraju mikrokontrolere na Arduino razvojnoj platformi

  • Da koriste razne senzore i elektromotore

 

Kurs je namenjen polaznicima uzrasta od VI razreda osnovne škole do I razreda srednje škole.

Poželjno je da polaznici pre kursa imaju najosnovnija iskustva u oblasti programiranja.

_____

Trajanje prolećnih kurseva: 16 termina po 90 minuta (2 x 45 min + pauza). Nakon 15. termina organizuju se prezentacije završnih radova i uručivanje sertifikata.

Grupe se sastoje od 3 do 6 polaznika.

Ovi kursevi se izvode u ONLINE, uživo sa predavačem.

Cena: 4 rate po 5000 dinara – Plaćanje može biti i u celosti. *Cene na lokacijama van Beograda su umanjene za 10%

Popusti: Roditelji/staratelji koji prijavljuju dvoje, odnosno troje dece, koja su u direktnom srodstvu, stiču pravo na 10% popusta na ukupnu sumu.

bottom of page